Motto:

Jaarlijks wordt er door de Stichting Skôn Orre Gat en de Stichting Bonte Avonden Skôn Orre Gat een Carnavalsmotto gekozen.

Dit motto wordt tijdens de prijsuitreiking van de Grote optocht door de regerende Stadsprins bekend gemaakt.

Het motto voor 2024 is

Lopt op rollekus

Jaarlijks wordt middels de plaatselijke bladen een oproep gedaan om een idee in te leveren voor het motto voor het komend carnavalsseizoen.

Het motto dient pakkend te zijn, kort (moet goed op het mottoplaatje passen), mag op de actualiteit aansluiten en moet origineel en carnavalesk zijn.

Het motto hoeft niet op een motto van een vorig jaar aan te sluiten en mag zeker niet hetzelfde zijn.
Het mag ook geen discriminerende of andere onoirbare teks bevatten.

Degene wiens motto wordt gekozen tot Carnavalsmotto ontvangt van de Stichting Skôn Orre Gat
de traditionele Nuzzik en natuurlijk de eeuwige roem.