De Joekel

Stichting Skôn Orre Gat benoemt per carnavalsseizoen de zogenaamde Joekel.
​De uitreiking van de Joekel vindt elk jaar plaats op vrijdagavond tijdens Carnaval.

De prijs bestaat uit:
– wisselmedaille met jaarladder
– trofee/plaquette welke mag worden behouden
– oorkonde welke mag worden behouden

Voor verkiezing kunnen worden voorgedragen:

– Inwoners van de gemeente Oirschot die een prestatie/verrichting hebben gedaan waarbij zij naast persoonlijke aandacht in het bijzonder hebben bijgedragen aan “Oirschot-promotie” (niet zijnde prestaties op sportgebied).
– Die promotie (niet de activiteit) moet hebben plaatsgevonden in of buiten Oirschot zelf, bij voorkeur op regionaal of provinciaal niveau.
– De prestatie dient bij voorkeur een carnavaleske achtergrond te hebben, op de tweede plaats komt een culturele (incl. muzikale) achtergrond.

Onder “Inwoners van de gemeente Oirschot” wordt verstaan: in de gemeente gevestigde individuen, verenigingen, stichtingen, instellingen en openbare lichamen.

Tevens komen in aanmerking individuen, verenigingen, stichtingen, instellingen en openbare lichamen van buiten de gemeente Oirschot welke met name hebben bijgedragen aan “Oirschot Promotie”.
Kandidaten van buiten de gemeente mogen pas in de verkiezingsronde meedraaien indien het bestuur van stichting “Skôn Orre Gat” in een vergadering bij meerderheid de kandidaatstelling accepteert.

Je kunt de Joekel maar één keer krijgen.

Historie Joekel

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
​27
​28
29
30
31
32
​33

Jaar

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
​2016
​2017
2018
2019
2020
2021
​2022

Naam

Berry van Nunen
Piet van Boxtel
Gerrit van Beers
Ronald van Kollenburg
Theo en Marietje Schreurs
Jacques van der Hamsvoort
De Kolly Brothers
Harmonie Arti et Amicitiae
Thieu en Gerard de Kroon
Wilma Gerhards & Alda van de Ven
Café Oud Brabant
Fanfare Concordia
Lambert van der Leeden
Johan de Wijs
Rien Kuijpers
Frans Bevers
Henry van Loon
OnGehoord
Stichting Bonte Avonden Skôn Orre Gat
Rederijkers Sint Katrien
Treface
Meidenband mi veul vent
De Broemies
Eigenwijs
Boerenbruiloft / 65+
Stichting Sint Nicolaaas Oirschot
De Stoopjes
​Mixed Voices
Redtband
’t Spult
​Tee & Jo
Pastoor Leendert Spijkers
Jan Witlox
​Sanne en De Mannen

Opmerking

Wereldkampioen metselen 1988

Heeft de Joekel geweigerd en is dus niet uitgereikt
Finalist Brabants Kampioenschap Tonpraten
Stand-up comedian
Theatershow
Bonte Avonden nieuwe stijl
Medewerking aan het carnaval, individueel als leden en als groep
Rariteitenveilingen voor goed doel

 22 jaar Boerenbruiloft Skôn Orre Gat